Kari Wermundsén nimitetty Solotop Oy:n toimitusjohtajaksi

Kari Wermundsén nimitetty Solotop Oy:n toimitusjohtajaksi – laajaa kokemusta ja uudistuksia luvassa

Solotop Oy ilmoittaa nimittäneensä Kari Wermundsénin, Solotopin emoyhtiön pitkäaikaisen toimitusjohtajan, yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen 13. kesäkuuta 2024. Wermundsén, jolla on syvä tuntemus sekä emoyhtiön että Solotopin toiminnasta, on valmis johtamaan yritystä läpi sen seuraavan kehitysvaiheen.

"Olen täynnä intoa päästessäni syventämään rooliani Solotopin toiminnassa. Tavoitteenamme on yhdessä koko tiimin kanssa saavuttaa uusia korkeuksia ja parantaa yrityksen suorituskykyä," kertoo Wermundsén.

Uuden toimitusjohtajan aikaisempi kokemus ja menestys emoyhtiössä tuo mukanaan vahvan pohjan ja ymmärryksen, joiden avulla hän voi vauhdittaa Solotopin uudistumista ja kasvua. Kari Wermundsén on tunnettu osallistavasta ja innovatiivisesta johtamistyylinsä, joka on aiemmin johtanut merkittäviin positiivisiin muutoksiin.

"Karin laaja kokemus ja näkemys ovat olleet arvokkaita emoyhtiöllemme, ja nyt odotamme innolla, miten hän tulee viemään Solotopia eteenpäin. Uudet näkökulmat ja lähestymistavat ovat elintärkeitä yrityksemme jatkuvalle kehitykselle," toteaa Wermundsen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Wermundsén.

Solotop Oy on sitoutunut läpinäkyvyyteen ja asiakkaidensa tarpeiden entistä parempaan huomioimiseen. Tämän uuden nimittämisen myötä yritys odottaa kohentavansa toimintaansa ja vahvistavansa asemaansa markkinoilla.


Kari Wermundsén appointed as CEO of Solotop Oy – Extensive experience and innovations ahead

Solotop Oy announces the appointment of Kari Wermundsén, the long-serving CEO of Solotop’s parent company, as the new CEO of the company starting June 13, 2024. Wermundsén, who has a deep understanding of both the parent company and Solotop’s operations, is ready to lead the company through its next phase of development.

"I am thrilled to deepen my role in Solotop’s operations. Our goal, together with the entire team, is to reach new heights and enhance the company's performance," says Wermundsén.

The new CEO's previous experience and success in the parent company provide a strong foundation and understanding to accelerate Solotop’s renewal and growth. Kari Wermundsén is known for his inclusive and innovative leadership style, which has previously led to significant positive changes.

"Kari's extensive experience and insights have been invaluable to our parent company, and now we eagerly anticipate how he will advance Solotop. New perspectives and approaches are vital for our company's ongoing development," states Juha Wermundsén, Chairman of the Board of Wermundsen Oy.

Solotop Oy is committed to transparency and better addressing the needs of its customers. With this new appointment, the company expects to improve its operations and strengthen its market position.