Solotop Oy:n verkkokaupan myyntiehdot 04/2023

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Solotop Oy (Y-tunnus 1006077-9) ylläpitämään verkkokauppaan, joka myy tuotteita yritysasiakkaille ja julkisyhteisöille Suomessa. Verkkokauppa ei ole avoinna kuluttaja-asiakkaille. Sopimuksissa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja ( NL 17 Pohjoismaiset yleiset sopimusehdot koneiden ja laitteiden toimituksiin ) sekä mahdollisia asiakaskohtaisia sopimuksia. Muilta osin noudatetaan soveltuvin osina Suomen lakia.

Solotopin verkkokaupasta käytetään jäljempänä nimitystä ”Verkkokauppa”, Solotop Oy:sta ”Solotop” ja palvelun käyttäjästä ”Asiakas” tai ”Asiakasyritys”.

Yleistä

Verkkokaupan hinnat ovat euromääräisiä nettohintoja euroina ALV 0 %. Verkkokaupassa esitetty hinta sisältää tuotteen vakiodokumentteineen vapaasti varastolla, mutta eivät toimituskustannuksia, asennusta, käytönopastusta tai mahdollista ohjelmointia ellei toisin ole mainittu. Kaikki tuotelähetykset vakuutetaan kuljetusvahinkoja varten myyjän lukuun. Verkkokaupassa esitetyt hinnat ovat voimassa ainoastaan Verkkokaupassa, eikä niitä välttämättä sovelleta muihin kauppatapoihin. Solotopin hintatiedot ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia, eikä asiakas saa jakaa niitä kolmansille osapuolille.

Solotop pidättää oikeuden tuotevalikoiman, tuotetietojen ja hintojen muutoksiin. Solotop voi yksipuolisesti muuttaa myyntiehtoja tiedottamalla niistä Verkkokaupassaan. Tilaushetkellä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ja Verkkokaupassa esitettyjä hintoja ja myyntiehtoja. Lain määräämät muutokset astuvat voimaan säädösten voimaantulohetkellä ilman erillistä ilmoitusta. Solotop varaa oikeuden muuttaa palvelua ilman erillistä ilmoitusta.

Solotopilla ei ole velvollisuutta missään tilanteessa toimittaa Asiakkaalle Verkkokaupasta tilattua tuotetta, mikäli tuotteen hintatieto on ollut virheellinen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Verkkokaupan osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Solotop ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen mahdollisesti luo asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille sopimussuhteen, johon Solotop ei ole osapuoli.

Rekisteröityminen verkkokauppaan ja käyttöoikeudet

Asiakkaalla on rajoitetusti mahdollisuus selata Verkkokaupan tietoja ilman kirjautumista. Verkkokaupan kaikkien ominaisuuksien käyttö, hintatietojen selaaminen ja tuotteiden tilaaminen edellyttävät kirjautumista asiakaskohtaisilla tunnuksilla.

Solotop on verkkokaupan lanseerausvaiheessa luonut käyttäjätunnuksia joillekin Solotopin asiakasrekisterissä olevien yritysten edustajille. Asiakas voi joko luoda tunnukset itse verkkokaupassa tai olla yhteydessä Solotopin asiakaspalveluun tunnusten luomiseksi. Laskutusominaisuuden aktivointi tapahtuu aina asiakaspalvelussa. Kortti- ja verkkopankkimaksut onnistuvat myös Asiakkaan itse luomilla tunnuksilla. Asiakas on vastuussa Verkkokauppaan syöttämiensä tai Solotopille muulla tavalla antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Solotop voi halutessaan kieltäytyä antamasta käyttöoikeuksia asiakasyritykselle tai sen edustajalle tai yksipuolisesti tai asiakasyrityksen rekisteröidyn edustajan pyynnöstä rajata tai peruuttaa käyttöoikeuksia.

Asiakasyritys on velvollinen varmistamaan, että Verkkokaupassa asioivat ainoastaan Asiakasyrityksen tähän toimintaan valtuuttamat henkilöt. Asiakas vastaa Solotopille antamiensa tietojen oikeellisuudesta, luvasta syöttää niitä verkkopalveluun sekä palvelun käytöstä ehtojen ja lakien mukaisesti.

Asiakas sitoutuu käyttämään Solotopin verkkokauppaa tavalla, joka ei riko lakia. Asiakas sitoutuu säilyttämään kirjautumiseen tarvittavat asiakastunnukset huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten haltuun.

Asiakasta veloitetaan hänen tunnuksillaan tehdyistä ostoista siihen asti kunnes asiakas toisin ilmoittaa. Mahdollisesta tunnusten väärinkäytöstä on ilmoitettava välittömästi Solotopin asiakaspalveluun. Verkkokaupan asiakastunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Tilaukset

Vastuu oikean ja käyttökohteeseen soveltuvan tuotteen valinnasta on Asiakkaalla. Tehdyt tilaukset sitovat asiakasta, kun asiakas on vahvistanut tilauksen Verkkokaupan sivuilla. Asiakkaalle ei ilman Solotopin erillistä lupaa ole oikeutta peruuttaa tehtyä tilausta. Solotop voi lähettää asiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen. Tehtyihin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Solotopin myyntiehtoja (NL17) sekä Asiakkaan ja Solotopin välillä mahdollisesti olevia muita sopimuksia ja ehtoja. Mikäli Verkkokaupassa ilmoitetuissa tiedoissa on ristiriitoja muiden ehtojen ja tietojen kanssa, sovelletaan Verkkokaupassa ilmoitettuja tietoja.

Toimitusaika ja -tapa

Asiakkaalla on tilausta tehdessään mahdollisuus valita toimitustapa tarjotuista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat toimitustavat ja niiden hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa ja Solotop pidättää oikeuden muutta niitä.

Verkkokaupassa on kerrottu kunkin tuotteen saatavuustilanne. Saatavuus tilauksen tekohetken ja tilauksen käsittelyn välillä voi muuttua jolloin Solotop pidättää oikeuden muuttaa toimitusaikaa. Varastossa olevat tuotteet pyritään toimittamaan viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä ja ne ovat asiakkaalla kuljetusetäisyydestä riippuen 2 arkipäivän sisällä. Toimitusaika-arviot on laadittu valmistajien ja toimittajien antamien tietojen perusteella.

Ennalta maksetut valmiit tilaukset pyritään saamaan noutovalmiiksi samana arkipäivänä (ennen klo 12 tilatut) ja seuraavana arkipäivänä (klo 12 jälkeen tilatut). Noudot ovat mahdollisia varaston aukioloaikojen puitteissa. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Solotop ei takaa, että Verkkokaupassa ilmoitettu toimitusaika ei tilauksen käsittelyssä tai sen jälkeen muutu. Solotop ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Solotopista riippumattomista syistä.

Tuotteiden toimitus on mahdollinen vain Solotopin järjestämällä rahdilla Solotopin valitseman palvelun tarjoajan kautta tai noutotilauksena. Toimitus asiakkaan valitseman ja maksaman palvelun kautta tai asiakkaan kuljetussopimuksia käyttäen ei ole mahdollinen.

Maksutavat

Verkkokaupan Asiakas voi valita itselleen sopivimman maksutavan. Tarjolla on yleisimmät kortti- ja verkkopankkivaihtoehdot sekä laskutusasiakkuus. Tilaaminen kortti- ja verkkopankkimaksuilla on mahdollista asiakkaan itse luomilla tunnuksilla. Laskutusasiakkuuden aktivointi Verkkokaupassa tehdään Solotopin asiakaspalvelussa. Laskutusasiakkuus on mahdollinen Solotopin valitsemille asiakkaille ja Solotop pidättää oikeuden yksipuolisesti poistaa laskutusasiakkuuden. Maksuehto laskulla on 10 pv netto, ellei asiakaskohtaisista poikkeuksista ole sovittu.

Vastuunrajoitus

Mikäli Verkkokaupan kautta tilatuissa tuotteissa tai palvelussa on virhe, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä Solotopin asiakaspalveluun ja antaa Solotopille mahdollisuus korjata se. Tällöin tuote voidaan tapauskohtaisesti vaihtaa virheettömään tai korjata tai asiakkaalle voidaan antaa hinnanalennus. Solotop ei vastaa virheellisestä tuotteen valinnasta tai virheettömän tuotteen sopimattomuudesta asiakkaan käyttöön, eikä verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla ole palautusoikeutta. Solotop ei vastaa epätäsmällisten tai virheellisten hinta- tai tuotetietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Solotopin virhevastuu rajoittuu tuotteesta maksettuun kauppahintaan käyttöhyödyllä vähennettynä. Solotop ei vastaa tuotteiden tai palveluiden virheestä tai käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä kuluista tai tulonmenetyksistä tai vastuista kolmansille osapuolille.

Solotop ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Solotop ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen. Solotop tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Immateriaalioikeudet

Omistusoikeudet Verkkokaupassa tai muualla Solotopin verkkosivuilla oleviin tietoihin ja materiaaleihin kuuluvat Solotopille tai sen yhteistyökumppaneille. Asiakas voi käyttää yksittäisten tuotteiden tietoja ja kuvia osana omia tarjouksiaan. Asiakkaalla ei ole lupaa kopioida, käyttää tai luovuttaa tietoja laajemmin tai muissa tarkoituksissa.

Tietoturva

Asiakkaan antamat tiedot tallentuvat Solotopin asiakasrekisteriin ja tilausjärjestelmään, joissa niitä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja tilausten hallintaan. Solotop ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Solotop pyrkii varmistamaan, että Verkkokaupan palvelu on turvallista, eikä sisällä viruksia, haittaohjelmia tai muita asiakkaalle vahingollisia asioita. Solotop vastaa palvelun tietoturvasta ja tietojen käsittelystä huolellisesti yleisesti hyväksyttävillä tavoilla. Solotop ei kuitenkaan takaa täyttä tietoturvaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Tietosuoja ja evästekäytäntö

Riidat

Verkkokaupan käyttöön sekä näihin ja muihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.

Myyntiehtojen voimaanastuminen

Asiakas hyväksyy kiistattomasti nämä ehdot rekisteröityessään Verkkokauppaan, jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Solotopin sopimusehtojen kanssa.