Keskittämätön pesujärjestelmä Lagafors DCS

Lead time if the product is out of stock (business days):

5
Lagaforsin® hajautettu pesujärjestelmä, DCS, mahdollistaa elintarviketeollisuuden ensiluokkaisen hygienian ja suuren joustavuuden puhdistusprosessissa. DCS-puhdistusjärjestelmä koostuu neljästä pääkomponentista, jotka yhdessä täyttävät korkeat kapasiteetin, suorituskyvyn ja laadun vaatimukset. Keskeiset komponentit tarjoavat oikean paineen, virtauksen ja kemikaalipitoisuuden tarvittaessa.

Asiakas valitsee, sijoittaako se pumppuyksikön integroidulla satelliitilla (CB) tuotantotilaan tai pumppuyksikön (SB/Multi) tuotantotilan ulkopuolelle. Jälkimmäistä suositellaan, jos mahdollista. Sieltä putket kulkevat satelliittiasemille. Jokainen satelliittiasema koostuu letkukelasta, jossa on letkut vettä, kemikaaleja ja desinfiointia varten.

Lagafors® DCS soveltuu kaikenkokoisiin asennuksiin, mutta suuremmissa asennuksissa (>5 satelliittia) kannattaa harkita Lagafors® CCS:n keskuspuhdistusjärjestelmää.

• vedensäästö jopa 50%
• kemikaalisäästö jopa 20%
• työaikaa säästyy jopa 25%

Tekniset ominaisuudet
Sarja DCS
Valmistaja Lagafors